Práce s kamenem - zídky a dlažby

Jak poznáte dobrého kameníka

Jak je všeobecně známo, služby jsou nehmotné a proměnlivé. Každý kameník odvede jinou, specifickou práci. Služby v tomto oboru je ovšem zákazník schopen poznat a alespoň minimálně odlišit dle výsledků předchozí práce. V průběhu výkonu práce si všímáme několika problémů, o které se rádi podělíme se zákazníky. Jak se tedy rozhodnout, jestliže si chceme vyrobit pomník, nechat ho opravit, přebrousit, nebo si jen nechat vyrobit kuchyňský stůl z kamene.

  1.  Kámen má významnou výhodu v tom, že má dlouhou životnost - ale dnes se najdou dodavatelé kamene, kteří dováží kámen nekvalitní.
  2.  Pomník, nebo jakýkoliv výrobek z kamene, má sloužit několik stovek let, proto pečlivě vybírejte kameníka. Podívejte se na jeho předešlou výrobu a ukázku výroby na fotkách, například webových stránkách. V případě, že internet nevyužíváte, ptejte se na fotky a ukázky výroby. 
  3.  Všímejte si detailů, zaměřte se na opracování, rohy, leštěné hrany, boky, spojení,...). Významnou úlohu hraje i estetické hledisko, zdali je barevné provedení sladěné, nejsou při napuštění vidět fleky a podobně.
  4.  První tři body jsou bezpochyby spojeny s cenou, která u zákazníka hraje velkou roli. Nekvalitní materiál = nižší cena; nekvalitní práce = úspora času = nižší cena. Je důležité neřídit se jen dle nejnižší nabízené ceny, ale především nejvíce spoléhat na rady výše a na svůj selský rozum.